Poštovné nad 1000,- máte ZDARMA

TRADINÁŘ - Dušičky

2. listopadu se slaví den Památky zesnulých. Lidově znáte tento svátek pod názvem Dušičky, kdy vzpomínáme na naše zemřelé příbuzné a vzdáváme jim úctu.

Jaké byly tradice? 

Už přelom listopadu (31. října - 1. listopadu) je brán jako magický čas, kdy se otevírají hranice mezi světem živých a mrtvých. Dušičkám předchází Svátek Všech svatých, který je dle historie označován za svátek zemřelých, kteří dosáhli blaženosti. Naproti tomu Dušičky jsou věnovány zemřelým, kteří stále ještě bloudí v očistci a blaženosti nedosáhli.

V tento listopadový den přichází pozůstalí na hřbitov, pokládají věnce, květiny (nejčastěji chryzantémy) zapalují svíčky a modlí se za blízké. Pořádají se mše svaté a bohoslužby. V tuto noc plnili lidé lampy olejem nebo máslem, aby se duše vrácené z očistce mohli natřít, očistit a ochladit. Občas se přihodili i pokrmy, které sloužili k vykoupení hříchů.

Světnicemi voněly čerstvě upečené bochánky a rohlíky plněné povidly. Dušičkové pečivo mělo tvar kostí a darovalo se pocestným, žebrákům nebo koledníkům, kteří chodili po vesnicích.

Proč věnce? 

Kulatý tvar věnců znázorňuje nekonečný koloběh života. 

Proč se zapalují svíčky? 

Oheň symbolicky očišťuje duše zemřelých. 

Pokud se tento den nemůžete dostavit na hřbitov, zapalte svíčku alespoň doma a vzpomeňte na své blízké.

 

S láskou, Chaukiss.